Hoppa till innehållet

Arbetsgivare

Erfaren partner i svåra frågor

-Vi är mycket nöjda efter många års samarbete med City Öppenvård"

(Eva Andersson, HR manager, Scania Ferruform AB)

Kostnadseffektivt

Enligt Alna är kostnaden för nedsatt produktivitet på grund av alkoholproblem nästan fyra procent av verksamhetens totala lönesumma. City Öppenvårds modell innebär att den anställde arbetar under hela behandlingstiden. Vår uppföljning sedan 2015 och framåt visar att 86% av tillfrågade arbetsgivare ansett att vår behandling varit framgångsrik. 

Tätt samarbete

City Öppenvård är avtalspartner med samtliga större företagshälsovårdar i Norrbotten och har en behandlingsmodell som utgår från modern beroendeforskning vilket ger mycket goda resultat. Den drabbade får professionell hjälp i ett tidigt skede och arbetsgivaren får möjlighet att behålla viktig kompetens och därmed undvika merkostnad på grund av sjukdom. Vid komplexare problematik erbjuder vi internatbehandling vid två olika behandlingshem, bägge kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och specialiserade på arbetslivsorienterad rehabilitering. Detta innebär att miljön och innehållet i behandlingen är kvalitetssäkrat och anpassat för personer i arbetslivet. Vi samarbetar med legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut och erbjuder fördjupad utredning, diagnosticering och behandling vid komplex problematik och psykiatriska tillstånd av olika slag

Rätt kompetens och tidig insats

Modern beroendeforskning visar att rätt hjälp i ett tidigt skede ökar möjligheten till en lyckad behandling. Vi erbjuder individuellt anpassad öppenvård, enskilt samt i grupp, och har gedigen erfarenhet och utbildning inom områdena arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabiliteringsansvar. Via företagshälsovårdens läkare, sköterskor och beteendevetare identifieras och kartläggs problematiken. Tillsammans med chef och HR upprättas åtgärdsplanen där målet är att den drabbade ska bli fri från missbruket och kunna fortsätta sitt arbete och vanliga liv. 

Handleder och stöttar

Vi utbildar, handleder och stöttar nätverket kring den drabbade. Den samlade kompetensen säkerställer att aktörerna samarbetar med respekt för den enskilde och gällande lagstiftning

Några varningssignaler som kan märkas på arbetsplatsen är:

  • Upprepad överkonsumtion på exv. personalfester
  • Humörförändringar
  • Frånvaro eller sen ankomst, särskilt måndagar och/eller fredagar
  • Förändringar i arbetsprestation
  • Förändringar i socialt beteende, exempelvis isolering från arbetskamrater

Våra avtals och -samarbetspartners

Nämndemansgården, samtliga större företagshälsovårdar i Norrbotten samt specialistkompetens legitimerad psykologlegitimerad psykoterapeut

Adviva, Avonova KalixAvonova Piteå, Feelgood, Företagshälsan Region Norrbotten, Hermelinen/Avonova i Luleå, Jobbhälsan i Norr, Kommunhälsan i Luleå, Previa, Scania Ferruform, SSAB företagshälsovård i Luleå, Strand fysiocenter, Winternet/Arbetshälsan, Visida, Norrbottens kognitiva, Samtalsrum

Kontakta oss, klicka här

Ställ din fråga direkt

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

By Formsmedjan. Powered by Yago